Z.O.Z. Cantique de Jean Racine – Gabriël Fauré

Cantique de Jean Racine – Lofzang van Jean Racine.
Het is toch wel degelijk een kerstlied maar de titel lijkt iets anders te vertellen.
Gabriël Fauré (1845 – 1924) schreef dit Cantique de Jean Recine voor een componeer wedstrijd van zijn kerkmuziekschool. Hij verbleef daar al vanaf zijn 9e jaar, zijn leraar moedigde hem aan om mee te doen met de componeer wedstrijd. Op 19 jarige leeftijd won hij de eerste prijs met Cantique de Jean Racine.
De tekst werd geschreven door Jean Racine (1639 – 1699) een van Frankrijks belangrijkste auteur van klassieke muziek. De tekst is een parafrase van de Latijnse hymne Consors paterni luminis uit het gebedenboek van de Katholieke kerk.
Daar kwam ik niet echt uit, is het nu kerstmuziek of niet.
Dan de tekst en vertaling maar eens op zoeken.

Woord, gelijk aan de Allerhoogste, onze enige hoop,
Eeuwig licht van hemel en aarde,
Wij verbreken de vredige stilte van de nacht:
Goddelijke Redder, richt uw oog op ons.
Spreid het vuur van Uw machtige genade over ons uit,
Zodat de ganse hel vlucht op het horen van Uw stem;
Verstoor de slaap van aftakelende zielen,
die hun ertoe drijft Uw wetten te vergeten.
O Christus, ontferm U over dit vrome volk,
nu bijeen om U te loven,
Ontvang zijn lofliederen tot Uw eeuwige glorie,
Moge het heengaan vervuld van Uw gaven.

Van uit de vertaalde tekst lijkt mij dat deze Cantique de Jean Racine heel toepasselijk is voor kerst. Bovendien kwam ik Cantique de Jean Racine op diverse programma’s van koren tegen die het stuk tijdens de kerstdagen uit zullen voeren.
Laten we maar snel gaan genieten van:

Cantique de Jean Racine – Gabriël Fauré 

Een parafrase is een stijlfiguur waarbij een bestaande tekst door een andere tekst wordt naverteld. Dit wordt meestal gedaan omdat de bestaande tekst te moeilijk wordt gevonden.

Informatiebronnen:
Wikipedia en NPO Radio 4

Een fijn Zwijmel weekend
Voor meer Zwijmels op Zaterdag luister HIER bij Melodyk.nl